FAQ sportlesgevers

Veel Gestelde Vragen door sportlesgevers

→ Hoeveel verdien ik bij Sportwerk?

Je loon wordt bepaald aan de hand van je behaalde diploma (hoger, universitair of VTS diploma) of je academiejaar. Dit wordt betaald in het begin van de daaropvolgende maand. Werk je bijvoorbeeld in de maand mei, dan word je uitbetaald begin juni. Je kilometervergoeding wordt samen met je loon uitbetaald en wordt vermeld op je loonbrief. De kilometervergoeding wordt NIET meegerekend voor je belastingaangifte.

Indien je nog bij andere werkgevers werkt, vergeet dan niet extra bedrijfsvoorheffing te laten afhouden. Wanneer je minder dan circa 550 euro per maand verdient, wordt er standaard geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Je bedrijfsvoorheffing wordt dan verrekend in je belastingen.

→ Hoe word ik bij Sportwerk tewerkgesteld?

Sportwerk biedt verschillende soorten contracten aan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen contracten bepaalde duur en onbepaalde duur.
Wanneer Sportwerk je opneemt in haar vast team, biedt zij je een contract onbepaalde duur aan met bijhorende voordelen (vakantiegeld, eindejaarspremie, werkkledij, maaltijdcheques na zes maanden anciënniteit). Voor losse en kortlopende opdrachten krijg je een contract bepaalde duur.

→ Wat is werken met RSZ-vrijstelling?

Sportwerk kan bij occasionele tewerkstelling RSZ-vrijstelling aanvragen. We passen hierbij art 17 §1°4 (KB 28/11/1969) toe. Dit artikel houdt in dat je maximaal 25 dagen per jaar kan werken met RSZ-vrijstelling. Ook al heb je maar 1 uur gewerkt op een dag, dan telt deze toch voor één dag mee. Opgelet, de dagen gepresteerd bij verschillende werkgevers die de vrijstelling aanvragen worden samengeteld. Het is daarom belangrijk dat je doorgeeft hoeveel dagen je al met RSZ-vrijstelling bij een andere werkgever hebt gewerkt. Ook het aantal dagen dat je als jobstudent aan de slag ging bij een andere werkgever is van belang.

Bij overschrijding van de 25-dagen krijg je een sanctie, je zal  retroactief RSZ moeten betalen, op alle dagen die je werkte bij die werkgever waarbij je de 26ste dag werkte.

Het loon dat je ontvangt telt sowieso mee voor de belastingaangifte!

→ Kan ik als jobstudent bij Sportwerk werken?

Ja, als je minstens 18 jaar wordt  dat jaar en nog student bent of pas bent afgestudeerd kan je voor Sportwerk lesgeven. Wil je nog meer informatie over de voorwaarden en de fiscale consequenties van studentenarbeid klik dan hier.

→ Ben je volledig of gedeeltelijk werkloos en wens je toch enkele uurtjes voor Sportwerk te werken?

Om het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten te verkrijgen of om de inkomensgarantie-uitkering (de aanvullende uitkering) te verkrijgen, dienen volgende formaliteiten vervuld te worden:

  • Vul het formulier C 131 A - werknemer in en dien het in bij jouw uitbetalingsinstelling. Je vult deel A in indien u de inkomensgarantie-uitkering wil ontvangen. Je vult deel B in indien je enkel het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten wil verkrijgen.
  • Jouw werkgever plaatst het digitale formulier C 131 A - werkgever op de kruispuntbank in de maand volgend op de activiteitsmaand Jouw uitbetalingsinstelling kan het daar raadplegen.
  • Deze formulieren moeten binnen een termijn van twee maanden (vanaf de dag volgend op het begin van de tewerkstelling) op het werkloosheidsbureau toekomen.

Zolang je deeltijds tewerkgesteld blijft bij dezelfde werkgever, behoud je het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Je moet geen enkele formaliteit vervullen om dit te behouden.

Indien je van werkgever verandert, dan moet je een nieuwe aanvraag voor het statuut indienen (formulier C 131 A - werknemer en de C 131 A – werkgever),  bij jouw uitbetalingsinstelling.

De werkgever bezorgt maandelijks het digitale formulier C 131 B aan de kruispuntbank, waar je uitbetalingsinstelling het kan raadplegen.

 

Uitbetalingsinstellingen hebben soms vragen over het feit dat Sportwerk minder dan  3 aaneensluitende uren en minder dan 13 uur per week personen tewerkstelt. Sportwerk heeft een ondernemings CAO afgesloten die toelaat af te wijken van deze maatregel. Deze CAO kan steeds worden opgevraagd bij je regio.

 

Meer info vind je op www.rva.be – doorklikken naar deeltijdse arbeid

→ Waar vraag ik een vakantieattest op en de formulieren voor de RVA?

Je kan terecht bij de HR-dienst in de kantoren te Gent.

→ Wie moet ik verwittigen bij ziekte of ongeval?

Verwittig onmiddellijk jouw HR-consulent.
Vergeet zeker geen doktersattest op te sturen of te mailen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de uitkering via je mutualiteit.
Heb je een arbeidsongeval gehad?
Vergeet dan zeker het medisch attest van de arbeidsongevallenformulier niet te laten invullen door de behandelende geneesheer.

→ Ben jij of iemand anders het slachtoffer geworden van feiten van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag gepleegd door derden?

Ben jij of iemand anders het slachtoffer geworden van feiten van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag gepleegd door derden?

Dan kan je dit al dan niet anoniem melden aan de preventieadviseur van Sportwerk of via onderstaande link:

https://goo.gl/forms/crmN3QX0XjPBKNAf1

Preventieadviseur Sportwerk: Fien Denijs - fien.denijs@sportwerk.be