Bibliotheek

Bibliotheek

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK VAN HET KENNISCENTRUM:

EU SPORTBELEID
  • Een overzicht van het EU-sportbeleid, opgemaakt door de interne onderzoeksdienst/think thank van het Europese parlement.

            Eén van de betere wegwijzers voor geïnteresseerden, nu in de bibliotheek van het           
            kenniscentrum!


TEWERKSTELLING IN DE SPORT IN EUROPA
  • Brochure : 'Towards a European Sector Skills Council for the sport & active leisure sector',
            uitgegeven door EOSE ('European Observatoire of Sport and Employment'),  rond het op poten   
            zetten van een ESSC, waarin het belang van kwaliteit en vaardigheden voor werknemers in de  
            sport centraal staat. 
            Een eerste brochure hierover terug te vinden in de bibliotheek van het kenniscentrum!

SPORT EN DIVERSITEIT
  • Het nieuwste nummer van het tijdschrift van Demos vzw, met interessante artikels en interviews rond 'sport en diversiteit' is er!! 
           Ter uwer beschikking in de bibliotheek van het  kenniscentrum.