Tewerkstelling in de sport

Tewerkstelling in de sport

20 december 2016: Het wetsontwerp Peeters voor werkbaar en wendbaar werk werd op 16 december goedgekeurd.

In deze bijlage kan je lezen op welke punten de minister veranderingen van arbeidsrechtelijke aspecten voorgesteld had. We houden jullie op de hoogte van alle definitieve wijzigingen, in het bijzonder voor onze sector.29 januari 2016: Koninklijk besluit en voorontwerp van wet over de concretisering van de tax shift in PC 329.

- Behoud van de faciale rsz-werkgeversbijdrage aan 32.4%.
- Een invoering van een forfaitaire vermindering op de middelhoge lonen van 24 euro per kwartaal per voltijdse werknemer vanaf 1 april 2016 en van 49 euro per kwartaal per werknemer vanaf 1 januari 2018.
- Een uitbreiding van de lonen die in aanmerking komen voor de rsz-vermindering op de lage lonen.
- Een behoud van de rsz-vermindering op de hoge lonen.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

De ministerraad keurde ook het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het luik over de  Sociale Maribel in de tax shift regelt.

Statuten van Sportwerk-lesgevers.

Bij Sportwerk worden lesgevers in verschillende statuten te werk gesteld.  Onderstaand document geeft uitleg bij de verschillende statuten waarvoor je bij Sportwerk terecht kan.
Informatie voor klanten van Sportwerk

Waarschuwing van de FOD Economie!

De FOD Economie waarschuwt ondernemingen en zelfstandigen voor malafide praktijken die momenteel dikwijls gemeld werden. Ontving je de laatste periode mails of brieven waarin je gevraagd wordt uw adresgegevens door te geven voor een elektronische beroepengids, of ontving je facturen voor het overnemen van een domeinnaam? Onderteken of betaal niets! Via de link hieronder kan je meer informatie over dit bedrog raadplegen. (13/10/2015)

waarschuwing van de FOD Economie