Thema's

Algemeen

Op deze pagina kan je artikelen en wetteksten terugvinden over het Belgisch arbeidsrecht.


Cao's gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR)*

In dit document kan je elke cao** die in dit orgaan is afgesloten terugvinden.  Meer info hierover kan je vinden op de pagina van de NAR.

NAR : Nationale arbeidsraad, werd door de wet van 29/05/1952 opgericht als interprofessioneel overlegorgaan. De werknemers worden vertegenwoordigd door de erkende vakbonden, de werkgevers door de erkende werkgeversorganisaties. De non-profit organisaties zijn ook vertegenwoordigd in de NAR maar zijn geen volwaardig lid. De opdrachten voor de NAR zijn:  Cao’s onderhandelen voor de volledige particuliere sector en advies verlenen aan de nationale regering.

** Cao : collectieve arbeidsovereenkomst. Schriftelijke overeenkomst over de arbeidsomstandigheden die zijn overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. Naargelang het soort cao verschilt de vertegenwoordiging van beide groepen. Er bestaan nationale, sectorale en ondernemings-cao’s.

Wijzigingen in de pensioenwetgeving (maart 2015)

In dit artikel kan je een uitgebreide samenvatting terugvinden van wat gewijzigd is binnen de pensioenwetgeving sinds januari 2015. Er worden ook enkele onderwerpen vernoemd die in het federaal regeerakkoord 2014-2019 zijn opgenomen.