Bijzondere statuten

Bijzondere statuten

Dagen werken met RSZ-vrijstelling

Dit kan binnen de 25-dagen regeling , ook gekend als artikel 17. Dit artikel stelt sommige werkgevers vrij van het betalen van RSZ-bijdragen voor occasionele werknemers. Dit kan maximum 25 dagen per kalenderjaar en de werkgever dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur op te maken en dient de arbeidsduurwetgeving te respecteren.

Via deze link kan je een syllabus van Sociare terugvinden over de 25-dagen regel.
Zie ook de rubriek FAQ van het kenniscentrum.

Tewerkstelling van personen met een beperking

In de meeste gevallen kan een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap in dienst neemt aanspraak maken op een premie, de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie).  

Via deze link vind je alle nodige informatie hierover terug.

Sportbegeleider als zelfstandige in bijberoep (02/2016)

Onder bepaalde voorwaarden kan iemand die in loondienst werkt voor zijn bijverdiensten het statuut "zelfstandige in bijberoep" aannemen. Maar is dit altijd een goede keuze? Als zelfstandige in bijberoep moet je met heel wat zaken rekening houden. De valkuilen zijn niet te onderschatten...
Het is dus van groot belang dat je alle voor- en nadelen afweegt en voldoende informatie verzamelt voor je de stap waagt.

Het artikel dat je kan terugvinden via deze link vat de voornaamste wetenswaardigheden voor je samen.

Expats (04/2016)

De sportwereld is een internationaal gebeuren. Daardoor kan het gebeuren dat een Belg voor een tijdje in het buitenland als sportbegeleider gaat werken, of dat een buitenlandse trainer een tijdje in ons land komt werken. In het document dat je terug kan vinden via deze link wordt er geprobeerd een beetje duiding te geven in de complexe wetgeving daaromtrent.