Verlof

Verlof

Tijdskrediet

Actueel
: op 1 april trad cao.103ter in werking. Wat dit betekent voor de aanvragen voor tijdskrediet kan je in dit artikel lezen.


Educatief verlof

Educatief verlof is, onder bepaalde voorwaarden, een recht van elke werknemer. In dit artikel kan je een beknopte omschrijving van alle modaliteiten hieromtrent terug vinden. Opgelet: voor de zesde staatshervorming was dit een federale aangelegenheid, nu valt deze materie onder de bevoegdheid van het departement werk en sociale economie van de Vlaamse regering. Elke aanvraag moet sinds 1 april 2015 ingediend worden bij het Vlaams Gewest, departement Werk en Sociale Economie, Betaald Educatief Verlof, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

update:

Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2016-2017

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).


De Nationale Arbeidsraad (NAR) beveelt in zijn advies van 22 november 2016 aan om dit bedrag vast te stellen op € 2.815 voor het schooljaar 2016-2017. Dit bedrag wordt bijgevolg geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.760 sinds het schooljaar 2013-2014).

Bron: advies nr. 2005 van 22 november 2016 van de NAR.