Het uurtarief verschilt naargelang de aanvrager en de opdracht:

(deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2017)

Opgelet: vanaf 1 januari 2018 zal het nieuwe businessmodel en de nieuwe tarievenmatrix in voegen treden.

Overheid

2017

Basistarief overheid

€ 33,20*

Clusteringtarief (min. 3 uur aaneensluitend voor dezelfde klant)

€ 29,80*

Scholen

€ 29,80*

Nachtvergoeding

€ 49,10*

 

Niet - overheid

2017

Socio-culturele verenigingen, niet door sportfederaties erkende sportclubs en niet door Sport Vlaanderen erkende sportfederaties

€ 33,20*

Erkende sportclubs (aangesloten bij erkende sportfederaties) en door Sport Vlaanderen erkende sportfederaties

€ 24,90*

Project sportclubs (vanaf 1 juli 2017)

1ste jaar

 2de jaar  3de jaar +

Driejarig traject voor trainers in sportclubs

€ 17,80*

 € 19,80*
 €21,85*Opdrachten gericht op de doelgroep G - sporters (15% korting)

2017

Basistarief overheid en niet-overheid

€ 28,20*

Clusteringtarief (min. 3 uur aaneensluitend voor dezelfde klant)

€ 24,90*

Erkende sportclubs en federaties

€ 19,80*Privé initiatieven

2017

Tarief  privé initiatieven

€ 66,40**Een tariefaanpassing zal doorgevoerd worden op het moment dat de lonen van onze personeelsleden worden geïndexeerd. Dan zal ook een indexering met 2,1% toegepast worden op dit basis- en clustertarief.

In onze tarieven zit inbegrepen:
 
-       Verloning van de lesgever (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdragen)
-       Kilometervergoeding volgens de gangbare overheidsbarema’s
-       Verzekering van de lesgever (arbeidsongevallenverzekering, burgerrechterlijke aansprakelijkheid)
-       Administratiekosten (sociaal secretariaat, dimona-aangifte,…)

Deze prestaties zijn vrijgesteld van B.T.W.  (art 44§2.3°)
Wanneer eenzelfde klant binnen de overheidssector 3 aaneensluitende uren aanvraagt, kan deze genieten van een speciaal tarief clustering. 

Voorbeelden:

Sportkamp: 5 dagen sportbegeleiding van 9u tot 16u kost aan het basistarief  1162 euro (5 d * 7u * € 33,20). Dankzij het clustertarief betaalt men nu slechts 1043 euro (5d * 7u * € 29,80).

Sportdag: Indien sportbegeleiding gevraagd wordt van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u geniet men géén clustering => 2 * 2,5u * € 33,20 (basistarief) = € 166
Voor slechts 12,8 euro méér, kan je een Sportwerk lesgever de hele dag inschakelen, van 10u tot 16u => 6u * € 29,80 (clusteringtarief) = € 178,80


Wens je exact te weten te komen hoeveel een lesgever voor een lessenreeks, sportdag, sportkamp of andere activiteit je kost, contacteer dan de betreffende regio. Onze consulenten staan je graag te woord!

2015

Basistarief overheid

€ 31,80*

Clusteringtarief (min 3 uur aaneensluitend voor dezelfde klant)

€ 28,60*

Scholen

€ 28,60*

Nachtvergoeding

€ 47,

2015

Basistarief overheid

€ 31,80*

Clusteringtarief (min 3 uur aaneensluitend voor dezelfde klant)

€ 28,60*

Scholen

€ 28,60*

Nachtvergoeding

€ 47,